Versterk de grip op uw koers en organisatie

Yucan biedt directie, management, afdelingen en teams de managementomgeving voor vaststelling, sturing en verantwoording op alle zaken die er voor de organisatie toe doen. Kwantitatief & kwalitatief koersvast.

Sturing op basis van visie, randvoorwaarden en succesbepalende factoren. Met Yucan belegt u deze eenvoudig en doelmatig in uw organisatie. U maakt ze eigendom van uw management en medewerkers.

Realtime inzicht in reflecties, risico-inventarisaties, prioriteitstelling, projecten, plannen en voortgang biedt u de handvatten om bij te sturen op de kwaliteit van handelen. Efficiënt en doelmatig borgen van uw plannen. Yucan geeft u grip op uw koers en organisatie.

Richting, eigenaarschap en borging maken uw succes

Eigenaarschap geeft draagvlak. En zorgt ervoor dat management en medewerkers zich bewust, gewaardeerd en in samenhang richten op datgene wat er toe doet. En op het daadwerkelijk nemen van de juiste stappen.

Met Yucan maakt u visie, randvoorwaarden en succesbepalende factoren eigendom van het management, de afdelingen en de teams. U bepaalt de koers. Zij maken binnen hun eigen managementportfolio’s de doorvertaling naar hun verantwoordelijkheidsdomeinen.

Het eigen management-portfolio biedt hen alle criteria, informatie en mogelijkheden om autonoom, structureel en beheersbaar te bouwen aan hun succes en het succes van de organisatie. Eigendom en draagvlak op basis van de uitgezette koers. En u heeft de handvatten om doelmatig te sturen en te borgen.

Bespaar uzelf en uw medewerkers veel tijd

Yucan is een kant en klare online oplossing die direct inzetbaar is. Nadat u zich hebt overtuigd van de toegevoegde waarde van Yucan voor uw organisatie zijn er 4 compacte stappen die wij samen met u doorlopen. Na deze 4 stappen, die in 5 tot 10 werkdagen kunnen zijn doorlopen, bent u direct operationeel.

Yucan staat voor u klaar en vraagt geen ontwikkelproces of inspanning van uw IT-afdeling. Zo eenduidig en gebruiksvriendelijk dat u, uw management en medewerkers geen training nodig hebben.

Aanmerkelijke tijdwinst door geautomatiseerde documentdistributie en geautomatiseerde rapportages. Verkleinen van foutmarges en voorkomen van dubbel werk door slimme integratie van deelprocessen en hergebruik van gegevens. En met een druk op de knop aanzienlijke tijdwinst boeken op extra verantwoordingsprocessen als zelfevaluatie, audit en accreditatie.

Yucan in de kern

Yucan is een online managementplatform voor organisaties die zich voor het behalen van hun doelstellingen richten op de kwaliteit van hun organisatie, processen, management, teams en medewerkers.

Voor iedere proceseigenaar, manager, team of afdeling een eigen managementportfolio. Het portfolio biedt hen alle criteria, informatie en managementmogelijkheden om autonoom, structureel en beheersbaar te bouwen aan hun succes. Eigendom en draagvlak op basis van de uitgezette koers.

Inclusief portfoliobeheer, risico- en impactanalyse, prioriteitstelling, ontwikkel- en verbeterprojecten, planontwikkeling, documentenbeheer en geautomatiseerde rapportage en verslaglegging. Inbegrepen zijn de modules voor zelfevaluatie, audits en accreditatie die direct gebruik maken van de al aanwezige informatie.

Realtime inzicht biedt u de handvatten om bij te sturen op de kwaliteit van handelen. Efficiënt en doelmatig borgen van uw plannen. Yucan geeft u grip op uw koers en organisatie.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Periodieke metingen en ondersteuning bij ontwikkeling en verbetering bij teams. Kwaliteit en ontwikkeling van leiderschap, medewerkers, middelen en processen staan daarbij centraal. De betrokkenheid van teamleden brengt eigenaarschap terwijl de organisatie goed beeld heeft van waar zij staat.

KNVB

KNVB

Jaarlijkse evaluatie en accreditatie van veiligheidsbeleid van Nederlandse topclubs en kwaliteitsontwikkeling van Regionale Opleidings Centra. Beide met een structurele ondersteuning bij ontwikkeling en verbetering. In samenwerking met NMCBright (sportpartner van Yucan).

s

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan was in 2007 de eerste gebruiker van Yucan. Sindsdien organiseert ROC Mondriaan de uitvoering van kwaliteitszorg binnen Yucan. Zowel zelfevaluaties, audits als managementreviews vinden plaats met behulp van Yucan. De uitkomsten hiervan leveren input voor organisatieontwikkeling en het proces van 'continu verbeteren'.